כתב ויתור

אריך חביב-טראוט מתחייב לשמור על אתר זה מעודכן ומדויק. אם בכל זאת תיתקל במשהו שגוי או לא מעודכן, נשמח אם תוכל ליידע אותנו. נא לציין היכן באתר קראת את המידע. לאחר מכן נבחן זאת בהקדם האפשרי. אנא שלח את תגובתך בדוא"ל לכתובת: privacy@contactproject.org.

איננו אחראים לאובדן כתוצאה מאי דיוקים או חוסר שלמות, ולא לאובדן הנובע מבעיות שנגרמו או טבועות בהפצת מידע דרך האינטרנט, כגון שיבושים או הפרעות. בעת שימוש בטפסי אינטרנט, אנו שואפים להגביל את מספר השדות הנדרשים למינימום. לכל הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בנתונים, עצות או רעיונות שסופקו על ידי אריך חב'-טראוט או מטעמו באמצעות אתר זה, אריך-הביך-טראוט אינה נושאת באחריות.

תשובות ופניות פרטיות המוגשות בדוא"ל או באמצעות טופס אינטרנט יטופלו באותו אופן כמו מכתבים. המשמעות היא שאתה יכול לצפות מאיתנו לתגובה תוך חודש אחד לכל המאוחר. במקרה של בקשות מורכבות, אנו נודיע לך תוך חודש אחד אם אנו זקוקים לשלושה חודשים לכל היותר.

כל מידע אישי שתמסור לנו במסגרת תגובתך או בקשתך למידע ישמש רק בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו.

אריך הביק-טראוט תעשה כל מאמץ סביר להגן על מערכותיה מפני כל צורה של שימוש בלתי חוקי. אריך חביב-טראוט יישם לשם כך אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים, תוך התחשבות, בין היתר, במצב החדש. עם זאת, היא לא תישא באחריות לכל הפסד שהוא, ישיר ו/או עקיף, שייגרם למשתמש באתר, שייגרם כתוצאה משימוש בלתי חוקי במערכותיו על ידי צד שלישי.

אריך חביב-טראוט אינה נושאת באחריות לתכנים של אתרים שאליהם או מהם נוצרת היפר-קישור או הפניה אחרת. מוצרים או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים יהיו כפופים לתנאים וההגבלות החלים של אותם צדדים שלישיים.

כל זכויות הקניין הרוחני לתכנים באתר זה נתונות לאריך הביך-טראוט.

העתקה, הפצה וכל שימוש אחר בחומרים אלו אסורים ללא אישור בכתב מאת אריך חביב-טראוט, למעט ורק ככל שנקבע אחרת בתקנות חוק מחייב (כגון זכות הציטוט), אלא אם תוכן ספציפי מכתיב אחרת.

אם יש לך שאלות או בעיות בנגישות לאתר, אנא אל תהסס לפנות אלינו.